Joanna Mrozik

Joanna Mrozik

Na konieczność postrzegania posługi święceń w Kościele przede wszystkim jako bezinteresownego daru Boga zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Przestrzegł przed postrzeganiem kapłaństwa czy biskupstwa jako swego rodzaju zajęcia czy funkcji, i zauważył, że z braku kontemplacji tego daru Bożego rodzą się wszystkie znane nam odstępstwa i wypaczenia posługi święceń. https://www.niedziela.pl/artykul/45361/Franciszek-u-sw-Marty-w-centrum-poslugi 

środa, 18 wrzesień 2019 23:01

(Dokonania wysłanników 12, 8 – 10)

„Powiedział zaś zwiastun do niego: Opasz się i podwiąż sandały twe. Uczynił zaś tak. I mówi mu: Odziej się szatą twą i towarzysz mi. I wyszedłszy towarzyszył. I nie wiedział, że prawdziwe jest (to) stawające się przez zwiastuna, uważał zaś widzenie widzieć. Przeszedłszy zaś pierwszą straż i drugą przyszli do bramy, (tej) żelaznej, (tej) niosącej do miasta, która samorzutnie otwarła się im, i wyszedłszy poszli naprzód jedną, i zaraz odstąpił zwiastun od niego”. (Dokonania wysłanników 12, 8 – 10) 

środa, 18 wrzesień 2019 22:36

W tych rzeczach się ćwicz...

”W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twoje postępy widoczne były dla wszystkich. Uważaj na siebie i na nauczanie; w tych sprawach bądź wytrwały! To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”. 1 Tm 4, 15 - 16

„Nieszczerość jest wrogiem każdej przyjaźni”. św. Augustyn

Ps. Św. Paweł przypomina nam, że charyzmaty możemy także zaniedbać. ks. Rafał Jarosiewicz

środa, 18 wrzesień 2019 22:35

Wszystko bowiem, co jest na świecie...

”Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki”. 1 J 2, 16 - 17

„Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”. św. Augustyn

Ps. Wypełnianie woli Bożej przedłuża nasze życie na wieki. ks. Rafał Jarosiewicz

”Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli, i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań! A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce”. Łk 7, 13 - 15
”Ten, który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić”. św. Augustyn

Ps. Jezus ma absolutną władzę nad życiem i śmiercią. ks. Rafał Jarosiewicz

środa, 18 wrzesień 2019 21:56

91. Inspiracja z różnych długości

Czytając ostatnie inspiracje mogły przychodzić Ci pytania: Jak to jest, że jedne są bardzo długie, a innych prawie nie ma? Nie jest to bynajmniej robione po to, by prowokować, ale jeśli z długości inspiracji rodzi się inspiracja, to właśnie do takiego momentu chciałem doprowadzić. To, co Cię zaskakuje, nie musi być w żaden sposób problemem, ale realnie może pomagać w tym, aby faktycznie się rozwijać.

wtorek, 17 wrzesień 2019 20:38

(Dokonania wysłanników 12, 5 – 7)

„Więc Piotr był strzeżony w strażnicy. Modlitwa zaś była żarliwie stająca się przez (społeczność) wywołanych do Boga za nim. Gdy zaś zamierzał poprowadzić go Herod, nocy owej był Piotr śpiącym między dwoma żołnierzami, związany kajdanami dwoma; strażnicy przed podwojami strzegli strażnicy. I oto zwiastun Pana stanął obok i światło zajaśniało w celi. Uderzywszy zaś bok Piotra, obudził go mówiąc: Wstań w szybkości. I odpadły jego kajdany z rąk”. (Dokonania wysłanników 12, 5 – 7) 

wtorek, 17 wrzesień 2019 17:08

Jesteśmy w obliczu nowych wyzwań...

Jesteśmy w obliczu nowych wyzwań, trudności i zagrożeń. Nie tyle politycznych, co kulturowych. Znowu nam trzeba bronić Polski i Europy - powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w Katedrze na Wawelu podczas Mszy św. sprawowanej w 80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. https://www.niedziela.pl/artykul/45304/Abp-Jedraszewski-znowu-nam-trzeba-bronic 

wtorek, 17 wrzesień 2019 16:25

(Dokonania wysłanników 12, 1 – 4)

„W tamtej zaś porze narzucił Herod król ręce, (aby) skrzywdzić niektórych (z tych) ze (społeczności) wywołanych. Zgładził zaś Jakuba, brata Jana, mieczem. Zobaczywszy zaś, że podobające się jest Judejczykom, przyłożył sobie, (aby) ująć i Piotra (były zaś dni przaśnych), którego i ścisnąwszy umieścił sobie w strażnicy, wydawszy czterem czwórkom żołnierzy strzec go, postanawiając po (święcie) Paschy poprowadzić go ludowi”. (Dokonania wysłanników 12, 1 – 4) 

Strona 1 z 1304
Top