Joanna Mrozik

Joanna Mrozik

sobota, 21 styczeń 2023 15:20

Mt 4, 12 - 23

Mt 4, 12 - 23
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

piątek, 20 styczeń 2023 12:10

Towarzyszysz Jezusowi?

Towarzyszysz Jezusowi?

piątek, 20 styczeń 2023 10:34

Dziękujemy!

Kochani, tu na stronie oraz na profilu facebookowym Fundacji, w każdy piątek, będziemy umieszczać imiennie darowizny, które wpłacacie na nasze konto 51 1020 2791 0000 7402 0210 3315, aby Fundacja SMS Z NIEBA mogła bez przeszkód realizować projekty, które prowadzi.
Na razie, choć w taki sposób, chcemy z całego serca Wam podziękować i zapewnić, że jesteście nieustannie obecni w naszych modlitwach, a także w naszych sercach.
 
ks. Rafał Jarosiewicz & Ekipa Fundacji SMS Z NIEBA
 
16 stycznia 2023 r.
Karol, Częstochowa - 400 zł
Irena, Rzeszów - 50 zł
Weronika, Warszawa - 300 zł
Magdalena, Gulczewo - 150 zł
Angelika, Bieniewiec - 200 zł
 
18 stycznia 2023 r.
Danuta, Białystok - 30 zł
 
Ps. Jeśli chcesz finansowo wesprzeć Fundację SMS Z NIEBA, podajemy numer konta: 51 1020 2791 0000 7402 0210 3315 (w tytule przelewu należy wpisać DAROWIZNA)
piątek, 20 styczeń 2023 10:13

Rozpoznasz głos Boga!

Rozpoznasz głos Boga!

Marta Robin urodziła się 13 marca 1902 roku we Francji, w Châteauneuf-de-Galaure, w małej wiosce Drome, niedaleko Lyonu. Została ochrzczona w kościele parafial­nym w Saint-Bonnet. Miała pięcioro star­szego rodzeństwa, cztery siostry i brata. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Ojciec Marty był pracowitym i solidnym gospodarzem, a jej matka pobożną i ra­dosną kobietą.

czwartek, 19 styczeń 2023 16:12

Moje narzędzie ewangelizacji

Moje narzędzie ewangelizacji

Msza święta i „prywata”, a nie wierność Kościołowi…

Strona 5 z 1715

Top