Zostałaś ukształtowana tak...

31 styczeń 2019

„Zostałaś ukształtowana tak, by idealnie odpowiadało to twemu życiowemu powołaniu”. Nick Vujicic, „Bez granic!”                                                                                                                                                                              

Top