Tylko jeden mężczyzna na świecie...

02 wrzesień 2019

„Tylko jeden mężczyzna na świecie ma prawo do Twojego ciała - ten, który przy ołtarzu ślubował Ci swoją miłość. Świat próbuje z całych sił przekonać nas, że nasze ciała nie są święte. Ale to nieprawda - mieszka w nas sam Bóg. Właściwy mężczyzna będzie szanował Twój wybór czystości. Odejdź od tego, który tego nie potrafi”. Emily Wilson

Top