Nasza relacja z Bogiem...

04 październik 2019
„Nasza relacja z Bogiem nie może jednak być tak powierzchowna, w przeciwnym razie nigdy nie doświadczymy bliskości, której tak pragniemy, ani akceptacji i pokoju, które tylko On może dać”. Renee Swope, „Kobieta pewna siebie”

Top