Takimi właśnie stworzył nas...

05 listopad 2019
„Takimi właśnie stworzył nas Bóg - zdolnymi do otrzymywania i dawania miłości”. Donna - Marie Cooper O 'Boyle, „Zakorzenione w miłości”

Top