I to jest wielkie...

04 sierpień 2020
„I to jest wielkie wyzwanie dla nas na dziś: jak być świadkiem Chrystusa i Jego miłości w sposób piękny, komunikatywny, autentyczny, rześki, przekonujący, atrakcyjny? Jak mówić o Chrystusie współczesnym językiem do współczesnego człowieka? Jest to wielkie pole do zagospodarowania we wspólnocie Kościoła i do zagospodarowania przez kobiety”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

Top