Szczególnym przedmiotem kobiecej troski...

29 kwiecień 2024
„Szczególnym przedmiotem kobiecej troski są poranione uczucia. Pomagając, zazwyczaj współczuje i angażuje się uczuciowo, przez co w konsekwencji związuje się z osobą, którą objęła troską. To stwarza jej szansę na nawiązywanie pięknych więzi, ale stanowi też zagrożenie – na przykład w sytuacji, gdy obejmie swą troską mężczyznę innego niż własnego męża”. Jacek Pulikowski, „Kobieta od A do Z”

Top