Tak, mężczyźni mają swoje...

24 czerwiec 2024
„Tak, mężczyźni mają swoje zadania na rzecz Królestwa, ale kobiety mają swoje, więc najwyższy czas, żebyśmy powstały i zaczęły działać. Możemy powiedzieć NIE wszystkiemu, co oddala nas od wielkości, do której jesteśmy powołane. Możemy powiedzieć TAK Chrystusowi, i razem z Nim przemieniać nasze życie”. Leah Darrow, konferencja dla kobiet „Córki Króla królów”

Top