W małżeństwie kobieta umiera...

04 październik 2019
„W małżeństwie kobieta umiera dla samej siebie i zaczyna żyć dla swego męża, on zaś umiera dla siebie i zaczyna żyć dla swojej żony. Żona umiera dla siebie i zostaje przywrócona do życia w swoim mężu, on zaś umiera dla siebie i powraca do życia w niej. Odtąd będą mieli jedną wolę, jeden umysł, jedno serce, jedno ciało i jeden dom. Nie są już dwojgiem, ale jednym”. ks. Jose Maniparambil „Pocałunek złożony na duszy”

Top