Cytaty dla mężczyzn (1753)

Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00

Jeśli jesteś mężczyzną, to ten dział powstał właśnie ze szczególną myślą o Tobie! Najpóźniejszym smsem pragniemy rozsyłać wartościowe cytaty dla panów.

np. „Pamiętacie, jak mężny i skuteczny był Bóg w historii świata? Wy jesteście latoroślą rodu zwycięzców!” John Eldredge „Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy”

Do mężów: „W życiu małżeństwa, bez względu na wyznawany światopogląd, zdarzają się sytuacje wymagające dłuższego powstrzymywania się od współżycia seksualnego, np. rekonwalescencja po przebytej operacji lub gdy ciąża jest zagrożona. Małżonkowie mają wtedy świadomość, że miłość wymaga od nich poświęcenia własnego dobra ze względu na dobro współmałżonka lub dobro nienarodzonego jeszcze dziecka”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Małżonkowie uzyskują rozumową pewność obecności Chrystusa w ich małżeństwie, pewność Bożej miłości i opieki, dobra katolickiej moralności. Jednak nie rozumieją do końca, jak to się dzieje, że ich więź małżeńska tak bardzo się umacnia, gdy na co dzień realizują treść przysięgi sakramentu małżeństwa i zawierzają Jezusowi Chrystusowi swoje małżeństwo – jego radości i smutki”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Jeżeli małżonkowie nie występują przeciwko swojemu ciału, swojej seksualności i płodności, to noszą w swoim sercu całkowicie naturalne, ludzkie przeświadczenie, że przyjmą każde dziecko, gdyby się ono poczęło. Mimo nie planowania poczęcia dziecka są wewnętrznie gotowi na spotkanie z nieśmiertelnością, ze światem nadprzyrodzonym, z mocą stwórczą samego Boga”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Miłość, która w imię potrzeb seksualnych występuje przeciwko ciału drugiej osoby, pozwala je przekształcać, zmieniać, dostosowywać do swoich oczekiwań, jest zawsze miłością pozorną, egoistyczną i tym samym szkodliwą dla małżeństwa. Więź małżeńska nie może się rozwijać, gdy małżonkowie nie szanują swojej cielesności i stawiają przeszkodę naturalnemu przebiegowi procesów związanych z przekazywaniem życia”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Na nasze człowieczeństwo składa się konkretna, zaplanowana przez Boga cielesność kobiety i mężczyzny. Dlatego podstawą budowania więzi małżeńskiej – trwałej, uczciwej, partnerskiej relacji, dojrzałej miłości – jest szacunek dla męskości i kobiecości, który konkretyzuje się w szacunku dla inności ciała współmałżonka, jego seksualności i płodności”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Podstawową decyzją małżonków chrześcijańskich powinno być solidne poznanie cyklu płodności kobiety. Wiedza ta powinna być zgodna ze współczesnymi osiągnięciami nauki. Najlepszy model współpracy między małżonkami jest wtedy, gdy żona obserwuje swoją płodność, a mąż zapisuje i analizuje wyniki. Bez poznania płodności pary małżeńskiej nie można wcielić w życie wskazań Kościoła”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Jeżeli małżonkowie w danym momencie życia nie widzą dobra w poczęciu dziecka, to mają obowiązek współżycia w czasie niepłodnym. Bóg, stwarzając człowieka, przewidział możliwość wykorzystania cyklicznego rytmu płodności kobiety, aby człowiek nie musiał wybierać między nieustannym rodzeniem kolejnych dzieci a całkowitym zaprzestaniem współżycia seksualnego lub w poczuciu bezradności szukać środków likwidujących płodność. Małżonkowie mogą, i mają moralne prawo, wykorzystywać możliwości, jakie daje im cielesność stworzona przez Boga w celu planowania dzieci”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Każdy z małżonków poczuje się pełnym tylko wtedy, gdy będzie nosił w sobie dwa modele zachowań seksualnych: swój i współmałżonka. Mąż, który nie tylko troszczy się o swoje dobro, ale także o dobro swojej żony, odkrywa ją bardziej ochotną do współżycia, bardziej dla niego wyrozumiałą. Żona, która troszczy się o męża, odkrywa go jako bardziej opanowanego, delikatnego i troszczącego się o jej pragnienia”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Gdy mężczyzna nie nauczy się panować nad swoim popędem, może szukać bliskości żony w sposób zbyt natarczywy, czasami wulgarny, bez kultury i delikatności. W jej odbiorze będzie dążył nie do spotkania z nią, ale do wyładowania seksualnego przy jej pomocy. W takich sytuacjach kobieta może bardzo boleśnie odczuć fałszywą nutę używania jej przez męża”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Czas wstrzemięźliwości jest nie tylko czasem umiarkowanego dystansu cielesnego, ale także, a nawet przede wszystkim, czasem rozmowy, budowania małżeńskiej przyjaźni. To nie przez samo panowanie nad swoją seksualnością wzrasta miłość małżeńska. Miłość wzrasta tylko wtedy, gdy zachowanie wstrzemięźliwości jest motywowane miłością i przeżyte w atmosferze miłości”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Strona 2 z 88

Top