Jest to wielka łaska...

11 marzec 2019

Jest to wielka łaska, w całym swoim dniu, mieć szczególny czas zarezerwowany dla Pana. ks. Rafał Jarosiewicz

Top