Każdy człowiek to wielka...

01 grudzień 2023
Każdy człowiek to wielka tajemnica wobec jego przeżyć, radości i oczekiwań. Im bardziej jesteśmy wrażliwi na spotkanie z drugim człowiekiem, tym więcej Ewangelii jest odsłoniętej przez te spotkania. ks. Rafał Jarosiewicz

Top