Motywujące refleksje (967)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

W słuchaniu Pana Boga pomaga nam bardzo nauczanie Kościoła, gdyż to on określa, przez swoje nauczanie, czy coś od Boga pochodzi, czy nie. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak słuchania Boga doprowadza do niezrealizowania wielu dzieł, których On pragnie. ks. Rafał Jarosiewicz

Słuchanie Pana Boga ułatwia nam realizowanie Jego planów. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy człowiek rzeczywiście chce słuchać Pana Boga, a nie szuka sposobów jak On do niego mówi - to słuchanie jest bardzo utrudnione.  ks. Rafał Jarosiewicz

Często duchowy postęp nie następuje tylko dlatego, że nie przerabiamy zadań, które Bóg zlecił nam wcześniej. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg jest dobry mimo, że świat chce temu zaprzeczyć! ks. Rafał Jarosiewicz

 

Z drobnych szczegółów dnia, którymi się zachwycimy, albo które przeklniemy tworzy się piękna historia albo dramat. ks. Rafał Jarosiewicz

Słuchanie sercem daje nam możliwość usłyszenia więcej. ks. Rafał Jarosiewicz

Czuwanie w biblijnym rozumieniu nie oznacza braku snu, ale serce które jest zwrócone ku Bogu i wyczekuje na Jego słowo. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie posiadanie gotowych odpowiedzi na pytania daje szansę, aby Bóg do nas przemówił. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 5 z 49
Top