Dostrzeżmy i nazwijmy po...

01 marzec 2020
„Dostrzeżmy i nazwijmy po imieniu ciernie naszych przywar. Odnajdźmy odwagę, by dokonać dobrej oceny gleby naszych serc, przynosząc do Pana w modlitwie oraz spowiedzi nasze kamienie i nasze ciernie”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/07/16/franciszek_nazwijmy_po_imieniu_nasze_przywary_i_zanie%C5%9Bmy_je/1325358

Top