Kiedy życie wewnętrzne zamyka...

31 lipiec 2021
„Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra”. – Franciszek
Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (pkt 2)

Top