Jakże wspaniałą jest pewność,...

29 sierpień 2022
„Jakże wspaniałą jest pewność, że życie każdej osoby nie gubi się w beznadziejnym chaosie, w świecie rządzonym przez czysty przypadek lub przez powtarzające się bez sensu cykle!” – Franciszek
Encyklika Laudator Si – W trosce o wspólny dom (pkt 65)

Top