U kresu naszego życia...

31 październik 2022
„U kresu naszego życia spotkamy się twarzą w twarz z nieskończonym pięknem Boga i będziemy mogli z radosnym podziwem odczytywać tajemnicę wszechświata, który wraz z nami będzie uczestniczył w pełni bez końca”. – Franciszek
Encyklika Laudator Si – W trosce o wspólny dom (pkt 243)

Top