Grzesznik, który żałuje, a...

31 październik 2022
„Grzesznik, który żałuje, a później upada i znów wpada w grzech z powodu swojej słabości, znów odnajduje przebaczenie, jeśli uznaje się za potrzebującego miłosierdzia. Niemoralny zaś to ten, kto grzeszy i nie żałuje, ten, kto grzeszy i udaje, że jest chrześcijaninem, a swoim podwójnym życiem demoralizuje, gorszy”. – Franciszek
„Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim”

Top