Drzewo poznania dobra i...

01 czerwiec 2023
„Drzewo poznania dobra i zła było początkiem wielu nieszczęść, natomiast drzewo krzyża prowadzi nas do zbawienia, do ocalenia, wybacza zło”. - Franciszek
„Perełki z Domu św. Marty”

Top