Wszyscy możemy współpracować jako...

24 czerwiec 2024
„Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami”. – Franciszek
Encyklika Laudator Si – W trosce o wspólny dom (pkt 14)

Top