Myśli Papieża Franciszka (813)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Duch Święty wnosi pokój do wspólnot chrześcijańskich, ucząc ich członków, by byli cisi i nie obmawiali bliźnich”. – Franciszek

Więcej: www.deon.pl

 

„W najtrudniejszych chwilach smutku, bólu i zniewagi wybierajmy drogę modlitwy, cierpliwości i nadziei pokładanej w Bogu, aby nie wpaść w zasadzkę próżności”. – Franciszek

Więcej: radiovaticana

„Jeżeli zostawisz wszystko dla Jezusa, ludzie rozpoznają w tobie Pana; a jednocześnie pomogą w codziennym nawracaniu się do Niego, w wewnętrznej odnowie i oczyszczaniu z kompromisów oraz w przezwyciężaniu pokus”. – Franciszek

Więcej: radiovaticana

 

„Jeżeli ktoś pozwoli się pociągnąć miłości i stylowi Jezusa, staje się Jego ‘ambasadorem’, szczególnie w sposobie życia”. – Franciszek

Więcej: radiovaticana

„Trzeba stać się maluczkim, aby usłyszeć głos Pana”. – Franciszek

Więcej: radiovaticana

 

„Dobry pasterz umie więc rozeznawać, wie, gdzie jest niebezpieczeństwo, a gdzie łaska, gdzie jest prawdziwa droga. A to znaczy, że zawsze towarzyszy owcom: zarówno w momentach pięknych, jak i trudnych, a także w chwilach kuszenia. A kiedy trzeba, potrafi także wytknąć zło”. - Franciszek

Więcej: radiovaticana

 

„Chrześcijanin nie może być obłudnikiem, ani obłudnik chrześcijaninem. To jest jasne”. – Franciszek

Więcej: radiovaticana

 

„Chciałbym was zapytać: czy usłyszeliście kiedyś głos Pana, który przez pragnienie, niepokój, zaprosił was do bardziej bezpośredniego pójścia za Nim? Słyszeliście? Bo ja nie słyszę”. – Franciszek

Więcej: www.deon.pl

„Kto słucha Jezusa, kto stara się za Nim iść, nawet jeśli to kosztuje, staje się dzieckiem Bożym i zaczyna naprawdę przypominać Ojca, który jest w niebie. Stajemy się zdolni do rzeczy, o których nigdy nie myśleliśmy, że będziemy w stanie powiedzieć lub uczynić, i które nas wręcz zawstydzają, ale teraz dają nam radość i pokój. Nie musimy już być agresywni w słowach i czynach. Odkrywamy, że jesteśmy zdolni do czułości i dobroci; i czujemy, że to wszystko nie pochodzi od nas, ale od Niego, i dlatego nie chlubimy się tym, ale jesteśmy tylko za to wdzięczni”. – Franciszek

Więcej: www.vaticannews.va

„Pierwszym krokiem w modlitwie chrześcijańskiej jest powierzenie się Bogu, Jego opatrzności”. – Franciszek

Więcej: www.vaticannews.va

Strona 3 z 41
Top