Chrześcijanin bez krzyża nie...

01 marzec 2020
Chrześcijanin bez krzyża nie może być uczniem Jezusa. Ważne, aby krzyżem nie nazywać tego, co krzyżem nie jest. ks. Rafał Jarosiewicz

Top