Patrzenie z miłością na...

29 marzec 2021
Patrzenie z miłością na drugiego człowieka zakłada nie osądzanie go ani oskarżanie. ks. Rafał Jarosiewicz

Top