W nocy Pan przemówił (1644)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Dobroć okazywana od początku dnia – to powinien być naturalny znak naszej przynależności do Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
Każdy nowy dzień jest darem otrzymanym dla nas z miłości Pana Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
Uprzejmość – pozyskuje innych dla Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
Cierpliwość – potwierdza nam nasze trwanie w Bogu, wobec przeciwności i ataków skierowanych pod adresem naszej osoby. ks. Rafał Jarosiewicz
Pokój – Jezus przywiązał do zaprowadzania pokoju niesamowite błogosławieństwo. ks. Rafał Jarosiewicz
Miłość – tylko ona się nigdy nie skończy. Ważne jest, aby trafić do nieba – tam będzie jej pełnia. ks. Rafał Jarosiewicz
Radość jest pięknym owocem Ducha Świętego – warto o ten owoc choć trochę się postarać. ks. Rafał Jarosiewicz
Lęk przed narażeniem siebie. Współczesne czasy doprowadziły do wycofania się z życia publicznego wielu celebrytów i artystów, ponieważ wobec zajęcia określonego stanowiska następuje polaryzacja nastrojów społecznych, która wpływa na publiczne odrzucenie przez ich fanów wielu artystów, muzyków, dziennikarzy… tylko dlatego, że wyznają określone poglądy i wartości. Dla wielu jednak ludzi kultury i sztuki, publiczne zajęcie stanowiska wobec wiary i Kościoła, to miejsce do potwierdzenia tego, w co i tak wierzyli, i z czym się utożsamiali. ks. Rafał Jarosiewicz
Schizofrenia niezauważona przez chorych. Wielu pyta, jak to możliwe, że ludzie popierający jawnie strajk kobiet, garną się teraz do Kościoła, aby śpiewać kolędy. Kościół jasno naucza, że osoby popierające publicznie aborcję stają się publicznymi grzesznikami, i należy je publicznie napominać – tym bardziej, jeśli wcześniej wielokrotnie deklarowały swoją przynależność do wiary katolickiej. Gorsza sytuacja jest wtedy, gdy ktoś bierze czynny udział w aborcji, np. taksówkarz wiozący kobietę na zamordowanie dziecka, wiedzący o tym; pielęgniarka stająca do asystowania przy tzw. zabiegu; lekarz, który dokonuje morderstwa – te osoby na mocy prawa zaciągają ekskomunikę i są wyłączone z Kościoła Katolickiego. Nie możemy się dziwić co do pogan – oni zawsze mordowali swoje dzieci. ks. Rafał Jarosiewicz
Dziś zamieszanie w Kościele to problem tylko dla tych, którzy nie znają nauki katolickiej i Katechizmu Kościoła. Dla pozostałych nie jest to problem, co powinni robić w czasach nazywanych przez niektórych czasami zamętu. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 6 z 83

Top