W nocy Pan przemówił (1285)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Poranek, w którym mamy czas dla Boga, to moment naszego życia dobrze przeżyty. ks. Rafał Jarosiewicz
Duch Święty – najlepszy przyjaciel naszego poranka. ks. Rafał Jarosiewicz
Pozwolenie Bogu na działanie w naszym życiu zawsze dokonuje się najpierw przez decyzję, którą dobrze jest ponawiać każdego dnia. ks. Rafał Jarosiewicz
Każdy dzień jest dla nas szansą nowego doświadczenia Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
Dobroć, którą ofiarujemy od początku dnia innym Bóg będzie rozwijał i błogosławił. ks. Rafał Jarosiewicz
W religii chrześcijan każdy poranek to zachęta, aby z innymi podzielić się Ewangelią. ks. Rafał Jarosiewicz
Dla wielu napełnienie się Duchem Świętym na początku dnia daje szansę przeżycia w Duchu Świętym każdej chwili. ks. Rafał Jarosiewicz
Kiedy oddajemy Bogu dzień, nie powinniśmy się dziwić, że On ma moc go pozmieniać. ks. Rafał Jarosiewicz
Dzień przeżyty z Bogiem zaczyna się od dobrych postanowień na jego początku. ks. Rafał Jarosiewicz
Rozpoznawanie łaski Bożej to świetna pomoc w realizowaniu dzieł Bożych. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 6 z 65

Top