W nocy Pan przemówił (1644)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Im bardziej człowiek, od początku dnia, zjednoczony jest z Bogiem, tym mniej błędów popełnia. ks. Rafał Jarosiewicz
Każdy nowy dzień, pomimo trudu, który niesie, jest dla nas darem. ks. Rafał Jarosiewicz
Jedną z najskuteczniejszych form przyglądania się sobie, i temu, czy idziemy właściwą drogą jest wieczorny rachunek sumienia. ks. Rafał Jarosiewicz
Każdego dnia na nowo mamy do zrobienia bardzo wiele rzeczy, a jednak wielu z nich nie udaje nam się zrobić, pomimo zaplanowania i przekonania, że są dobre. Gdy nie czynimy nad tym refleksji – nie rozwijamy się. ks. Rafał Jarosiewicz
Duch Święty, inspirując, podpowiadając, ostrzegając, pokazując lub zakazując, pragnie, abyśmy pełnili wolę Ojca. ks. Rafał Jarosiewicz
Czytanie natchnień Ducha Świętego, w każdej chwili naszego życia, to łaska, której pragnie On udzielać każdemu z nas. ks. Rafał Jarosiewicz
Duch Święty mógłby czynić w nas znacznie więcej, gdyby nasza relacja z Nim rzeczywiście była prawidłowa. ks. Rafał Jarosiewicz
Duch Święty jest najsubtelniejszą osobą w naszym otoczeniu, co nie zmienia faktu, że i tak często nie jesteśmy przekonani do tego, by dać się Mu całkowicie poprowadzić. ks. Rafał Jarosiewicz
Rozróżnianie głosu Ducha Świętego, od każdego innego głosu, daje nam szansę na przyjmowanie Jego natchnień dotyczących różnych podpowiedzi, dotyczących naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz
Innym sposobem budowania relacji z Duchem Świętym jest nauczenie się rozpoznawania Jego głosu. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 8 z 83

Top