W nocy Pan przemówił (1644)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Dobrze zaplanowane cele pomagają nam unikać tego, co nie należy do naszej misji, a podejmować to, co jest z nią zgodne. To bardzo ułatwia przeżywanie swojego powołania. ks. Rafał Jarosiewicz
Patrząc na sytuacje, w których przychodzi nam żyć, musimy docenić pragnienie pomocy, jakiej chce udzielać nam Duch Święty. ks. Rafał Jarosiewicz
Miarą naszego duchowego wzrostu jest miłość, którą rozdajemy innym. Z takim nastawieniem powinniśmy rozpoczynać każdy kolejny dzień. ks. Rafał Jarosiewicz
Szukanie sposobu, aby w ciągu dnia okazać innym miłość, to dobrze przeżyta poranna modlitwa. ks. Rafał Jarosiewicz
Dużo trudniej widzieć działanie Pana Boga w ciągu dnia, gdy na początku nie spotkamy się ze Słowem. ks. Rafał Jarosiewicz
Bóg zna nasze poranne dylematy i wszystko, co przeżywamy już na początku dnia. On naprawdę chce nam pomagać, w każdej chwili i w każdej sytuacji. ks. Rafał Jarosiewicz
Szukanie Bożych rozwiązań wiąże się z otwartością na nie, jeśli faktycznie chcemy poznać wolę Bożą. ks. Rafał Jarosiewicz
Szukając odpowiedzi na pytania, które nosimy w sobie, miejmy od początku dnia oczy szeroko otwarte, a będziemy dostrzegać Boże działanie. ks. Rafał Jarosiewicz
Patrzenie oczami wiary, od początku dnia, na każde wydarzenie daje nam możliwość odczytywania Bożych zamiarów względem nas. ks. Rafał Jarosiewicz
Poranek przeżywany w trudzie i zmaganiu się z przeciwnościami nie musi świadczyć o tym, że podobnie będziemy przeżywać cały dzień. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 10 z 83

Top