W nocy Pan przemówił (1480)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Dużo trudniej widzieć działanie Pana Boga w ciągu dnia, gdy na początku nie spotkamy się ze Słowem. ks. Rafał Jarosiewicz
Bóg zna nasze poranne dylematy i wszystko, co przeżywamy już na początku dnia. On naprawdę chce nam pomagać, w każdej chwili i w każdej sytuacji. ks. Rafał Jarosiewicz
Szukanie Bożych rozwiązań wiąże się z otwartością na nie, jeśli faktycznie chcemy poznać wolę Bożą. ks. Rafał Jarosiewicz
Szukając odpowiedzi na pytania, które nosimy w sobie, miejmy od początku dnia oczy szeroko otwarte, a będziemy dostrzegać Boże działanie. ks. Rafał Jarosiewicz
Patrzenie oczami wiary, od początku dnia, na każde wydarzenie daje nam możliwość odczytywania Bożych zamiarów względem nas. ks. Rafał Jarosiewicz
Poranek przeżywany w trudzie i zmaganiu się z przeciwnościami nie musi świadczyć o tym, że podobnie będziemy przeżywać cały dzień. ks. Rafał Jarosiewicz
Dobrze zaplanowany z rana dzień, to mniej stresu w ciągu dnia. ks. Rafał Jarosiewicz
Planowanie jest darem, ponieważ uczy nas szacunku do czasu, a także szacunku do innych. ks. Rafał Jarosiewicz
Im szybciej dotrze do nas, że od jakości naszego zaplanowania dnia zależy bardzo wiele rzeczy, które zrobimy, tym szybciej ten dzień będziemy planować – nie uważając planowania za stratę czasu. ks. Rafał Jarosiewicz
Początek dnia jest darem od Boga i zadaniem. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 2 z 74

Top