W nocy Pan przemówił (1644)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Naszym zadaniem jest zacząć widzieć działanie Boga w codzienności, ponieważ dzięki temu z tego działania będziemy sami czerpać siłę oraz będziemy tę siłę dawać innym, wskazując, jak Bóg objawia swoją moc. ks. Rafał Jarosiewicz
Im bardziej rozumiemy doświadczenie Pana Boga, przez które On nas przeprowadza, tym bardziej wiemy, jakie kroki mamy podjąć, aby nie zrezygnować z drogi formacji i uczniostwa. ks. Rafał Jarosiewicz
Od doświadczenia miłości Pana Boga zależy to, na ile będzie zmieniało się nasze życie oraz będziemy chcieli, żeby zmieniło się życie innych. ks. Rafał Jarosiewicz
Doświadczanie swojej niemocy nie może stać się dla nas przeszkodą, by nie podejmować Bożych dzieł. ks. Rafał Jarosiewicz
Gdy chcemy mieć jasność poznawania woli Pana Boga, nie powinniśmy bać się stawiać Mu ważnych pytań. ks. Rafał Jarosiewicz
Patrząc na człowieka z miłością będziemy nieustannie zadziwieni. ks. Rafał Jarosiewicz
Prawdziwa miłość daje nam szansę na robienie kroku w ciemno. ks. Rafał Jarosiewicz
Szukanie rozwiązań wobec, nawet najtrudniejszych problemów, jakie mamy, powinno każdego dnia zaczynać się od spotkania ze Słowem. ks. Rafał Jarosiewicz
Patrzenie z miłością na drugiego człowieka zakłada nie osądzanie go ani oskarżanie. ks. Rafał Jarosiewicz
Czułości do każdego człowieka musimy się uczyć na co dzień. W innym wypadku bardzo szybko zatrzymamy się w tej podróży. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 2 z 83

Top