W nocy Pan przemówił (2583)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta dziękczynna za Misje Parafialne, które dziś kończą się w Koszalinie, w parafii Ducha Świętego – za wszystkich uczestników oraz prowadzących.

Msza Święta w intencji rodzin, które są w potrzebie, oby odnalazły niezbędną pomoc i wsparcie, aby dzieci mogły rozwijać się w zdrowym i pogodnym środowisku.

Msza Święta w intencji wszystkich osób bezrobotnych, aby znalazły potrzebną pracę, niezbędną do godnego życia.

Msza Święta w intencji misji i misjonarzy, którzy głoszą Dobrą Nowinę i posługują w różnych częściach świata.

Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane oraz tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl

Msza Święta o światło Ducha Świętego, w związku z przygotowaniami do kolejnych Rekolekcji Narodowych.

Msza Święta w intencji wszystkich osób, które straciły pracę, aby szybko znalazły nową, aby móc godnie żyć.

Msza Święta o dobre przeżycie Misji Parafialnych, które dziś rozpoczynają się w Koszalinie, w parafii Ducha Świętego.

Msza Święta w intencji młodzieży, aby nie bała się dawać odważnego świadectwa swojej wiary.

Msza Święta o dobry i owocny czas Kursu Nowe Życie, który dziś rozpoczyna się w Sarbinowie.

Top