W nocy Pan przemówił (2813)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 15.06.2017 r. – Msza Święta - uwielbienie Pana Boga za dar Eucharystii i kapłaństwa.

Intencja na 14.06.2017 r. – Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane, tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl oraz przekazanych ks. Rafałowi Jarosiewiczowi do modlitwy.

Intencja na 13.06.2017 r. – Msza Święta o dobre i trwałe owoce rekolekcji w Bydgoszczy i ewangelizacji na ulicach, z okazji odbywającego się V Tygodnia Ewangelizacji Bydgoszczy.

Intencja na 12.06.2017 r. – Msza Święta o dobre i trwałe owoce rekolekcji w Bydgoszczy i ewangelizacji na ulicach, z okazji odbywającego się V Tygodnia Ewangelizacji Bydgoszczy.

Intencja na 11.06.2017 r. – Msza Święta o owocne przeżycie Niedzieli Uwielbienia odbywającej się dziś w Warszawie, dla wszystkich uczestników (także tych łączących się duchowo).

Intencja na 10.06.2017 r. – Msza Święta dziękczynna za wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach formacyjnych w Akademii Rozwoju Talentów na zakończenie roku formacyjnego.

Intencja na 09.06.2017 r. – Msza Święta za wszystkich wolontariuszy przygotowujących się do spotkania Jezus na Stadionie 2017 oraz wszystkich posługujących w służbach.

Intencja na 08.06.2017 r. – Msza Święta o dobre i trwałe owoce nocnego czuwania, które dziś odbędzie się w Koszalinie.

Intencja na 07.06.2017 r. – Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane, tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl oraz przekazanych ks. Rafałowi Jarosiewiczowi do modlitwy.

Intencja na 06.06.2017 r. – Msza Święta w intencji wszystkich projektów podejmowanych i współorganizowanych przez Fundację SMS Z NIEBA – Chrześcijańska Księga Rekordów, Mobilny Konfesjonał, SMS z Nieba, Biblioteka dla zmarłych, Ewangelia na dachach, Jezus na Stadionie – aby rozwijały się na chwałę Pana.

Top