16.03.2019 r.

11 marzec 2019

św. Faustyna „Lękam się dnia, w którym nie mam Komunii św.” (91)

Top