O, jak nędzna moja...

31 październik 2022

„O, jak nędzna moja dusza, która tyle łask zmarnowała. Uciekałam przed Bogiem, a On mnie ścigał swymi łaskami”. (145)

Top