(...) czynię nie to,...

31 sierpień 2023

„(...) czynię nie to, co mnie się podoba, ale to, co mi wskazano i na tym polega umartwienie wewnętrzne”. (365)

Top