Porucznik pyta szeregowca:

14 sierpień 2019

Porucznik pyta szeregowca:

- Fąfara jesteście w wojsku szczęśliwi?

- Tak jest obywatelu poruczniku!

- A co robiliście wcześniej?

- Byłem znacznie szczęśliwszy.

Ps. Wojsko uczy, jak nie dawać niepotrzebnych odpowiedzi.

Top