Charyzmatyczna pielgrzymka do Medjugorje.

28 lipiec 2018

Charyzmatyczna pielgrzymka do Medjugorje. Czas: 29 sierpnia – 03 września 2018 r. (środa – poniedziałek). Koszt całkowity: 1050 zł. Szczegółowe informacje: http://jezuswpabianicach.pl/index.php?str=21

Jeśli możesz to przekaż dalej tą wiadomość, może to komuś pomoże w drodze duchowej - to będzie mały wkład w niesienie Jezusa przez Ciebie.

Ekipa Projektu 4800 sekund pozytywnego przekazu

i Fundacji SMS Z NIEBA

pozytywnego.pl

www.smsznieba.pl

Top