O Panu Jezusie jako najlepszym nauczycielu modlitwy...

05 grudzień 2018

O Panu Jezusie jako najlepszym nauczycielu modlitwy mówił dziś Ojciec Święty rozpoczynając nowy cykl katechez o modlitwie „Ojcze nasz”. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało dzisiaj około 7 tys. wiernych. http://niedziela.pl/artykul/39540/Franciszek-Jezus-najlepszym-nauczycielem 

Top