Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie gender.

10 czerwiec 2019

Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie gender. W ogłoszonym dziś dokumencie stanowczo sprzeciwia się tej ideologii, a w szczególności narzucaniu jej w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze. Zarazem jednak Kościół zachęca do dialogu w ramach studiów gender, zwłaszcza gdy chodzi o sposób, w jaki różnica między obu płciami jest przeżywana w różnych kulturach. https://www.niedziela.pl/artykul/43354/Watykanski-dokument-o-gender-%E2%80%9EMezczyzna 

Top