Finansowanie Kościołów w krajach Unii Europejskiej - analiza.

13 czerwiec 2022

Finansowanie Kościołów w krajach Unii Europejskiej - analiza.

Wspieranie Kościołów z funduszy publicznych jest rzeczą normalną w Europie. Na terenie Unii Europejskiej istnieją trzy modele finansowania związków wyznaniowych: bezpośrednio przez państwo; z tzw. podatku kościelnego oraz model autofinansowania Kościołów przy niewielkiej pomocy państwa. Polska należy do tych ostatnich. Pomoc, jaką nasz Kościół otrzymuje ze środków publicznych, jest mniejsza niż w większości krajów UE. https://www.niedziela.pl/artykul/81747/Finansowanie-Kosciolow-w-krajach-Unii 

Top