Watykan: ograniczenia w tworzeniu przyszłych wspólnot zakonnych.

15 czerwiec 2022

Watykan: ograniczenia w tworzeniu przyszłych wspólnot zakonnych.

Ojciec Święty postanowił, że biskup diecezjalny zanim ustanowi dekretem publiczne stowarzyszenie wiernych, które ma się stać w przyszłości instytutem zakonnym, musi uzyskać zgodę Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty zatwierdził to postanowienie podczas audiencji udzielonej 7 lutego kardynałowi prefektowi Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kardynałowi João Braz de Aviz i jej sekretarzowi, arcybiskupowi José Rodríguez Carballo, OFM. https://www.niedziela.pl/artykul/81812/Watykan-ograniczenia-w-tworzeniu 

Top