Franciszek do rodzin: uczyńcie kolejne kroki.

23 czerwiec 2022

Franciszek do rodzin: uczyńcie kolejne kroki.

Do uczynienia kolejnych kroków ku małżeństwu, przyjęciu krzyża, ku przebaczeniu, gościnności i braterstwu zachęcił Ojciec Święty rodziny całego świata zgromadzone w auli Pawła VI na Święcie Rodzin. Wydarzenie to zainaugurowało X Światowe Spotkanie Rodzin, odbywające się równolegle w Wiecznym Mieście jak i w Kościołach lokalnych. https://www.niedziela.pl/artykul/82056/Franciszek-do-rodzin-uczyncie-kolejne 

Top