Ukazało się polskie tłumaczenie Listu apostolskiego o liturgii „Desiderio desideravi”.

14 listopad 2022

Ukazało się polskie tłumaczenie Listu apostolskiego o liturgii „Desiderio desideravi”.

Ukazało się polskie tłumaczenie Listu apostolskiego o liturgii „Desiderio desideravi”, ogłoszonego przez papieża Franciszka 29 czerwca. Dokument jest zachętą do ponownego odkrycia soborowego nauczania oraz do pielęgnowania w Kościele piękna liturgii, tak aby umożliwiała ona faktyczne spotkanie z Bogiem i była narzędziem ewangelizacji. https://www.niedziela.pl/artykul/86252/Ukazalo-sie-polskie-tlumaczenie-Listu 

Top