Franciszek na Dzień Ubogich: czy naszemu życiu towarzyszy ubóstwo Chrystusa?

14 listopad 2022

Franciszek na Dzień Ubogich: czy naszemu życiu towarzyszy ubóstwo Chrystusa?

Do zastanowienia się nad tym, czy ubóstwo Jezusa Chrystusa jest naszym wiernym towarzyszem życia zachęcił papież Franciszek w orędziu na obchodzony w przedostatnią niedzielą roku liturgicznego Światowy Dzień Ubogich. W tym roku jest on obchodzony po raz szósty i przypada 13 listopada, a jego hasłem są słowa zaczerpnięte z 2 Listu św. Pawła do Koryntian: „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8,9). https://www.niedziela.pl/artykul/86089/Franciszek-na-Dzien-Ubogich-czy-naszemu 

Top