Kursy Biblijne (11357)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2376)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (2327)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (2346)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (2143)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (2165)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...
„When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and very much incensed. He ridiculed the Jews, 34saying in the presence of his associates and the troops of Samaria: What are these miserable Jews trying to do? Will they complete their restoration in a single day? Will they recover these stones, burnt as they are, from the heaps of dust? 35Tobiah the Ammonite was beside him, and he said: Whatever they are building—if a fox attacks it, it will breach their wall of stones! 36Hear, our God, how we were mocked! Turn back their reproach upon their own heads and deliver them up as plunder in a land of captivity! 37Do not hide their crime and do not let their sin be blotted out in your sight, for they insulted the builders to their faces! 38We, however, continued to build the wall, and soon it was completed up to half its height. The people worked enthusiastically”.
Alleluja.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
2 bo ucha swego nakłonił ku mnie
w dniu, w którym wołałem.
3 Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Szeolu,
popadłem w ucisk i udrękę.
4 Ale wezwałem imienia Pańskiego:
«O Panie, ratuj me życie!»
5 Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny.
6 Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:
byłem bezsilny, a On mię wybawił.
7 Wróć, moja duszo, do swego spokoju,
bo Pan ci dobrze uczynił.
8 Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy - od łez,
moje nogi - od upadku.
9 Będę chodził w obecności Pańskiej
w krainie żyjących.
10 Ufałem, nawet gdy mówiłem:
«Jestem w wielkim ucisku».
11 Powiedziałem w swym przygnębieniu:
«Każdy człowiek kłamie!»
12 Cóż oddam Panu
za wszystko, co mi wyświadczył?
13 Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pańskiego.
14 Moje śluby, złożone Panu, wypełnię
przed całym Jego ludem.
15 Drogocenną jest w oczach Pana
śmierć Jego czcicieli.
16 O Panie, jam Twój sługa,
jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy:
Ty rozerwałeś moje kajdany.
17 Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pańskiego.
18 Moje śluby, złożone Panu, wypełnię
przed całym Jego ludem.
19 na dziedzińcach domu Pańskiego,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
„I jacyś (z) tam stojących mówili im: Co czynicie odwiązując oślę? Oni zaś powiedzieli im, jako powiedział Jezus. I dopuścili im. I przyprowadzają oślę do Jezusa, i narzucają mu płaszcze ich, i usiadł na nim. I liczni płaszcze ich zaczęli słać na drodze, inni zaś obrzynki, ściąwszy z pól. I poprzedzający i towarzyszący krzyczeli, Hosanna! Błogosławiony przychodzący w imię Pana. Błogosławione przychodzące królestwo ojca naszego Dawida. Hosanna na wysokościach”. (Według Marka 11, 5 – 10)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 23 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robili uczniowie Jezusa przechodząc w szabat wśród zbóż? („zaczęli po drodze zrywać kłosy”) 2. Co rzekli na to faryzeusze? („czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”) 3. Jakiej odpowiedzi udzielił im Jezus? („to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”)
Pewność, jaką otrzymujemy od Jezusa, wobec miłości, jaką ma ku nam, powinna w codzienności dawać nam siłę. ks. Rafał Jarosiewicz
J 10, 29 „Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca”.
„After him, Meremoth, son of Uriah, son of Hakkoz, repaired the adjoining sector from the entrance of Eliashib’s house to its end. 22After him, the work of repair was carried out by the priests, men of the surrounding country. 23After them, Benjamin and Hasshub carried out the repair in front of their houses; after them, Azariah, son of Maaseiah, son of Ananiah, made the repairs alongside his house. 24After him, Binnui, son of Henadad, repaired the adjoining sector from the house of Azariah to the Corner (that is, to the Angle). 25After him, Palal, son of Uzai, carried out the work of repair opposite the Corner and the tower projecting from the Upper Palace at the quarters of the guard. After him, Pedaiah, son of Parosh, carried out the work of repair 26to a point opposite the Water Gate on the east, and the projecting tower. 27After him, the Tekoites repaired the adjoining sector opposite the great projecting tower, to the wall of Ophel. 28Above the Horse Gate the priests carried out the work of repair, each opposite his own house. 29After them Zadok, son of Immer, carried out the repair opposite his house, and after him the repair was carried out by Shemaiah, son of Shecaniah, keeper of the East Gate. 30After him, Hananiah, son of Shelemiah, and Hanun, the sixth son of Zalaph, repaired the adjoining sector; after them, Meshullam, son of Berechiah, repaired the place opposite his own lodging. 31After him, Malchijah, a member of the goldsmiths’ guild, carried out the work of repair as far as the quarters of the temple servants and the merchants, in front of the Gate of Inspection and as far as the upper chamber of the Angle. 32Between the upper chamber of the Angle and the Sheep Gate, the goldsmiths and the merchants carried out the work of repair”.
Nie nam, Panie, nie nam,
lecz Twemu imieniu daj chwałę
za Twoją łaskawość i wierność!
2 Czemu mają mówić poganie:
«A gdzież jest ich Bóg?»
3 Nasz Bóg jest w niebie;
czyni wszystko, co zechce.
4 5 Ich bożki to srebro i złoto,
robota rąk ludzkich.
5 Mają usta, ale nie mówią;
oczy mają, ale nie widzą.
6 Mają uszy, ale nie słyszą;
nozdrza mają, ale nie czują zapachu.
7 Mają ręce, lecz nie dotykają;
nogi mają, ale nie chodzą;
gardłem swoim nie wydają głosu.
8 Do nich są podobni ci, którzy je robią,
i każdy, który im ufa.
9 Dom Izraela pokłada ufność w Panu,
On ich pomocą i tarczą.
10 Dom Aarona pokłada ufność w Panu,
On ich pomocą i tarczą.
11 Bojący się Pana, pokładają ufność w Panu,
On ich pomocą i tarczą.
12 Pan o nas pamięta:
niech nam błogosławi;
niech błogosławi domowi Izraela,
niech błogosławi domowi Aarona;
13 niech błogosławi bojącym się Pana,
zarówno małym jak i wielkim!
14 Niech Pan was rozmnoży,
was i synów waszych!
15 Błogosławieni jesteście przez Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
16 Niebo jest niebem Pana,
synom zaś ludzkim dał ziemię.
17 To nie umarli chwalą Pana,
nikt z tych, którzy zstępują do Szeolu,
18 lecz my błogosławimy Pana
odtąd i aż na wieki.
„I kiedy zbliżają się do Jerozolimy do Betfage i Betanii ku Górze Oliwek, wysyła dwóch uczniów jego i mówi im: Odejdźcie do wsi naprzeciw was, i zaraz wchodząc do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym nikt jeszcze (z) ludzi (nie) usiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie. I gdyby ktoś wam powiedział: Dlaczego czynicie to? Powiedzcie: Pan jego potrzebę ma, i zaraz go wysyła znowu tu. I odeszli, i znaleźli oślę uwiązane do podwoi zewnątrz na ulicy, i odwiązują je”. (Według Marka 11, 1 – 4)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co pytano Jezusa? („dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”) 2. Co odpowiedział Jezus? („czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć…”) 3. Kiedy będą pościli? („kiedy zabiorą im pana młodego”) 4. Dlaczego nie przyszywa się łaty z surowego sukna do starego ubrania? („nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie”) 5. Dlaczego młodego wina nie należy wlewać do starych bukłaków? („wino rozerwie bukłaki”)
Jezus daje obietnicę, która powinna nam pomagać w budowaniu pewności, kim dla Niego jesteśmy. ks. Rafał Jarosiewicz
J 10, 27 – 28 „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”.
Strona 4 z 568

Top