Nie jesteśmy zwolnieni z czuwania nad sobą...

04 luty 2019

W żadnej sytuacji naszego życia nie jesteśmy zwolnieni z czuwania nad sobą Mk 6, 21 „Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei”.

Top