Jezus używa słowa, aby pokazać...

07 marzec 2019

Jezus używa słowa, aby pokazać problemy, których nie widzą ci, którzy do Niego przychodzą Mk 7, 6 – 7 „Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”.

Top