Elżbieta także prorokuje nad Maryją – kim Ona jest

08 styczeń 2020

Elżbieta także prorokuje nad Maryją – kim Ona jest Łk 1, 42 „Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.

Top