Trochę wiedzy nie z...

01 marzec 2020
Trochę wiedzy nie z tego świata daje sporo refleksji Łk 4, 22 „A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa?”

Top