Bóg wybiera łaski, którymi...

01 kwiecień 2020
Bóg wybiera łaski, którymi obdarowuje danego człowieka, przygotowując inne łaski dla innego Łk 4, 25 – 27 „Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Syjońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.

Top