Wymagania Jezusa pomagają nam...

29 marzec 2021
Wymagania Jezusa pomagają nam zobaczyć piękno bezinteresowności Łk 14, 12 „Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę”.

Top