Jezus, używając konkretnych porównań...

31 październik 2022
Jezus, używając konkretnych porównań zmusza swoich słuchaczy do głębokiej refleksji. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 40 „Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił”.

Top