Kurs Biblijny: Bóg radzi (2331)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Wielokrotnie, w czasie rozmowy Jezusa z innymi, Mistrz z Nazaretu naprostowuje swoich słuchaczy. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 39 „W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama”.
Jezus, pokazując, jaką ma relację ze swoim Ojcem, ukazuje tym samym piękno tej relacji. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 38 „Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”.
Pan Jezus wielokrotnie mówi w trudnych słowach o sprawach, które Go dotyczą. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 37 „Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki”.
Kiedy Jezus mówi o wyzwoleniu z grzechu, ta nauka absolutnie nie mieści się w głowie wielu Jego słuchaczom. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 36 „Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni”.
Wiele słów wypowiadanych przez Pana Jezusa wręcz szokuje, a jednak sam Zbawiciel odkrywa rzeczy, które choć nie są zrozumiałe, postanawia ukazać ludziom. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 34 - 35 „Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze”.
Słuchacze Jezusa wielokrotnie nie rozumieją, co On do nich mówi. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 33 „Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?”
Trwanie w nauce Jezusa wprowadza także dzisiaj w uczniostwo. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 31 - 32 „Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu wierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
Słuchając słów Jezusa rodzi się w człowieku wiara. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 30 „Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego”.
Uczynienie tak, jak Jezus, tego, co podoba się Ojcu jest pięknym wypełnianiem woli Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 29 „A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”.
Wypełnienie woli Ojca przez Jezusa jest doskonałe. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 28 „Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył”.
Strona 5 z 117

Top